Πρόγραμμα "Mona" Τρίτη Διεθνής Εταιρική Συνάντηση (διαδικτυακή)

Λόγω των περιορισμών του ιού Covid-19, η Τρίτη Διεθνής Εταιρική Συνάντηση του προγράμματος "Mona" έγινε διαδικτυακά, μέσω της χρήσης μιας πλατφόρμας Online συναντήσεων. Σε αυτήν τη συνάντηση, οι εταίροι του προγράμματος ενημέρωσαν την κοινοπραξία αναφορικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε όλα τα πνευματικά παραδοτέα. Ο οργανισμός EGINA παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα που αφορά το τρίτο παραδοτέο του προγράμματος, ένα παιχνίδι με τη χρήση της επαυξημένης και μεικτής πραγματικότητας. Τώρα που το πρόγραμμα εργασίας οριστικοποιήθηκε, το τεχνικό προσωπικό μας είναι σε θέση να κατασκευάσει την εκπαιδευτική αυτή εμπειρία. Την ίδια στιγμή, τα μουσεία θα είναι σε θέση να συλλέξουν το υλικό που θα συμπεριληφθεί μέσα στο παιχνίδι. Αν και δεν ήμασταν σε θέση να συναντηθούμε από κοντά, τους τελευταίους μήνες έχουμε καταφέρει αποτελεσματικά να παρακολουθούμε λεπτομερώς τις εργασίες που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος και να δουλεύουμε πάνω στα παραδοτέα μας με επαγγελματισμό.