Η Αξιοποίηση της Μουσειοπαιδαγωγικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Το Σάββατο, 11/09/2021, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση με τίτλο "Η Αξιοποίηση της Μουσειοπαιδαγωγικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση" στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (Α.ΚΕ.Θ.), σε συνδυασμό με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε εισαγωγή των συμμετεχόντων στη μουσειοπαιδαγωγική και στη μάθηση εντός των χώρων των μουσείων. Επίσης, έγινε παρουσίαση των παραδοτέων του προγράμματος MonA Project και των καινοτόμων προσεγγίσεων που εφαρμόζουμε στην εταιρική αυτή σύμπραξη. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της Εκπαίδευσης STEM και των τεχνών.